Ośrodek Szkolenia Kierowców AS Maria Maśniak

Bogata oferta szkoleniowa:

 
Uczestnikom kursów nauki jazdy w Naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców oferujemy profesjonalne szkolenia teoretyczne i praktyczne w celu uzyskania prawa jazdy w kategorii: AM, A1, A2, A, B, E/B. Szkolenia odbywają się sześć dni w tygodniu.
 

Kategoria AM  prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 
Motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 
Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 

Kategoria A1  prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 
Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekr. 0,1 kW/kg,motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekr. 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 
Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 

Kategoria A2  prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 
Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.
 

Kategoria A  prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 
Motocyklem (motocykl  - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekr. masy własnej motocykla i 100 kg. 
Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata albo 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia.
 

Kategoria B  prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 
Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekr. 3,5  tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
pojazdem samochodowym o dmc nieprzekr. 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg).
Pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
 

Kategoria B+E  prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 
Zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
Ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz  pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.
 
Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.
 
 
 
ZAPISZ SIĘ NA KURS 
TEL. 602 702 647

O firmie

 

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „AS” w Krotoszynie, powstał w 1994 roku. Obecnie prowadzone są w nim kursy na kategorie: 

AM, A1, A2, A, B, E/B.
 
OSK „AS” w nowoczesny sposób szkoli kandydatów ubiegających się o poszerzenie grona kierowców. Szkolenia odbywają się sześć dni w tygodniu. 
 
Stawiamy przede wszystkim na jakość i bezpieczeństwo. Staramy się w stu procentach wykorzystać czas nauki, za który płaci nasz klient.
 
Cieszy nas to, że większość nowych kursantów przychodzi do Naszego Ośrodka Szkoleniowego z polecenia co świadczy o wysokiej skuteczności prowadzonych przez Nas szkoleń.
 
Plac manewrowy OSK „AS” mieści się na krotoszyńskim targowisku.

Kontakt